Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

barda logo smallБАРДА е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие в България.
БАРДА е добре позната и призната на регионално ниво.
БАРДА е платформа за разпространение и обмен на информация за регионалното развитие и развитието на малките и средните фирми.
БАРДА е стабилен партньор при осъществяване на двустранни и/или многостранни проекти за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие.
БАРДА е важен партньор при установяване на бизнес контакти и насърчаване на инвестициите за частния сектор на национално и международно ниво.
БАРДА работи за развитието на регионалните икономики по пътя на диалога и активна дейност в обществения сектор.

Партньори

Основната цел на тази дейност е да се засили трансграничното и междусекгорно сътрудничество между мрежи на клъстери и бизнес и да подкрепи създаването на Европейско стратегическо партньорство на клъстери, което да доведе до международно сътрудничество в области от стратегически интерес - особено в подкрепа на развиващите се индустрии.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина
Участия в проекти и инициативи
Членове на БАРДА