Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

barda logo smallБАРДА е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие в България.
БАРДА е добре позната и призната на регионално ниво.
БАРДА е платформа за разпространение и обмен на информация за регионалното развитие и развитието на малките и средните фирми.
БАРДА е стабилен партньор при осъществяване на двустранни и/или многостранни проекти за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие.
БАРДА е важен партньор при установяване на бизнес контакти и насърчаване на инвестициите за частния сектор на национално и международно ниво.
БАРДА работи за развитието на регионалните икономики по пътя на диалога и активна дейност в обществения сектор.

Партньори

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Агенцията за икономическо развитие Варна стартира работата по проект Fit4BusinessGrowth (http://fit4businessgrowth.eu/), финансиран по  програма Еразъм плюс на Европейския съюз  с продължителност 2 години. Агенцията е част от международен консорциум от  5 партньори:

•   ExponentialTraining & Assessment(ETA) от Обединеното кралство - водеща организация

•  BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH  (BEST)от Австрия

•   Агенция за икономическо развитиеВарна (АИР) от България

•   Матерата от Хърватия

•   Университетът на  Бордо от Франция

 

Идеята  на проекта се отнася до  разработка на подходяща за бизнес растеж концепция на основата на използването и адаптирането на работни практики за висока производителност, на програми  за здравословен и пълноценен живот  и на тренинги за бизнес растеж. Тя се отнася до признаването на необходимостта не само да се запазят съществуващите нива на образование и обучение, но също така да се култивират нови умения и способности, необходими, ако Европа иска да запази конкурентоспособността си на пазара и да се спечелят допълнителни възможности.

Проектът представлява възможност за целевата група - малки и средни предприятия с нагласа за растеж, за  включване в ново и актуално професионалното образование и обучение, с високо качество,  иновативно и базирано на работната среда.

Проектът  има за цел да стимулира европейския дебат относно програмите за здравословен и пълноценен живот  и използването на високо ефективни работни практики като механизъм за подобряване на производителността на МСП. Като демонстрационен проект Fit4BusinessGrowthще бъде представен за "възпроизвеждане", спомагащ за разширяване използването на подходящ модел за бизнес растеж в цяла Европа.

 

Първата международна среща по проект Fit4BusinessGrowth (F4BG) се проведе на 15 и 16 октомври 2015 г. в гр.Виена, Австрия с представителите на партньорите. Целите на срещата включваха:

• споразумение на партньорите относно оперативните процедури и работни практики за управлението и изпълнението на проекта с акроним F4BG

• изясняване на концепцията на проект F4BG, планът на проекта и дейностите

• обсъждане и приемане на ролите и отговорностите на партньора

• уточняване на поредицата от действия за първите 6 - 8 месеца на проекта.

 

Програма Еразъм плюс  е действаща в периода 2014-2020 и подкрепя дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта във всички сектори на ученето през целия живот, включително висше образование, допълнително обучение, обучение на възрастни, училища и младежки дейности. С проекти за финансиране  по програмата могат да участват публични власти, неправителствени организации, фирми, учебни заведения, спортни клубове и други.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина
Участия в проекти и инициативи
Членове на БАРДА