Ключови дейности:

 • Координира съвместните инициативи на мрежата
 • Подкрепя създаването на нови структури за подкрепа на малките и средни предприятия и регионалното развитие в цялата страна
 • Работи с правителството и други заинтересовани организации за създаване на благоприятен климат за развитието на малките и средните предприятия и регионалното развитие в България
 • Представлява и защитава интересите на своите членове пред правителството и други обществени и международни институции
 • Участва в консорциум при изпълнението на национални и международни програми и проекти
 • Осигурява практическо обучение на персонала на регионалните агенции и бизнес центрове
 • Организира конференции, работни срещи и семинари в подкрепа на малките и средни предприятия и регионалното развитие
 • Извършва обмен на информация, касаеща малките и средните предприятия и регионалното развитие
 • Разработва и прилага общи стандарти, чрез които членовете на БАРДА предоставят и извършват услуги на своите клиенти
 • Други

Възможности за партньорство

БАРДА предлага на потенциалните си партньори задълбочено познание и опит в следните направления:

 • Подпомагане развитието на малките и средни предприятия и регионалното развитие
 • Съдействие при разработване на общински планове за развитие
 • Подкрепа на индустриалния и селскостопанския сектор
 • Развитие на туризма
 • Опазване на околната среда
 • Обучение
 • Участие в консорциуми за изпълнение на програми и проекти
 • Транс гранично сътрудничество
 • Други

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина