Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е основана на 1 юли 1997 г. от 7 агенции за регионално развитие като обединяваща организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средните предприятия и регионалното развитие в България с подкрепата на EEC/ILO/GOPA. В момента, БАРДА включва 19 агенции и бизнес центрове  разположени във всички региони на България.

БАРДА е член на Европейската Асоциация на Агенциите за Развитие (EURADA) и на Българския Икономически Форум.

БАРДА участва в работната група по разработването на Националния стратегическа референтна рамка 2007-2013, в работната група по Регионалната оперативна програма и други Оперативни програми за следващия програмен период.

БАРДА е приоритетно ориентирана към развитието на сектора на малките и средните предприятия и регионалната икономика като цяло.

БАРДА е "гласът" на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете на национално ниво, работейки в близък контакт с правителството и други обществени и частни организации по въпроси, свързани с нормативната уредба на малките и средните предприятия, политиката в областта на конкуренцията, регионалното развитие, инвестиционната политика, подкрепата на предприятията, преструктуриране на производството и др.

Агенциите и центровете - членове на БАРДА обединяват представители на местното управление, търговски камари, браншови синдикати, местни бизнес асоциации, институции за професионална подготовка, академичния свят, банки и частни фирми. Като такива, те предоставят подкрепа на малките и средните фирми и общините в техните региони, в това число бизнес консултации, обучение на МСП, помощ при изготвяне на бизнес планове, а също така и информация за пазари, кредитни инструменти, възможности за инвестиции, изложения и др. С дейността си те съдействат за създаването на заетост на регионално ниво, а също така активно участват в развитието на регионални икономически и браншови стратегии.

БАРДА е форум за обсъждане, обмяна на опит, информация и услуги при разработването на съвместни проекти, привличане на инвестиции, съвместно участие в национални и международни програми. Тя предлага обучение, помощ при институционалното укрепване и информация на своите членове, както и подкрепа за създаването на подобни структури в цялата страна.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина