Основната цел на тази дейност е да се засили трансграничното и междусекгорно сътрудничество между мрежи на клъстери и бизнес и да подкрепи създаването на Европейско стратегическо партньорство на клъстери, което да доведе до международно сътрудничество в области от стратегически интерес - особено в подкрепа на развиващите се индустрии.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина