В обхвата на настоящата покана е осигуряване на подкрепа за иновативни МСП, включително стартиращи предприятия, за проектиране и създаване на иновативни приложения, с цел насърчаване на предоставянето на мобилни обществени услуги.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина