bgmap1

БАРДА има 16 членове. Регионалните агенции и бизнес центрове, членове на БАРДА са юридически независими, неправителствени и децентрализирани структури, работещи на регионално ниво. Генерирането на средства се реализира на принципа на взаимно финансиране. Различни нива на финансова подкрепа/сътрудничество се осигуряват от членовете на регионалните агенции и бизнес центрове.

Благоевград, Регионална агенция за икономическо развитие
Варна, Агенция за икономическо развитие

Видин, Агенция за регионално развитие и Бизнес център
Враца, Агенция за регионално икономическо развитие

Горна Оряховица, Бизнес инкубатор
Добрич, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Перник, Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия
Плевен, Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи
Пловдив, Агенция за регионално развитие

Разград, Агенция за регионално развитие

Сандански, Бизнес информационен и консултантски център

Сливен, Агенция за регионално икономическо развитие

Софийска област, Агенция за териториално развитие
Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие

Хасково, Регионална агенция за социално-икономическо развитие
Ямбол, Агенция за регионално развитие и инвестиции

 

Предишни членове на БАРДА

Бургас, Асоциация за развитие на Бургаски регион
Велико Търново, Фонд за регионално развитие
Габрово, Регионален център за икономическо развитие

Гоце Делчев, Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството
Девин, Център за насърчаване и съдействие на предприемачеството /Бизнес център/
Карлово, Общинска агенция за устойчиво развитие

Кърджали, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции
Кюстендил, Агенция за регионално развитие
Ловеч, Частна асоциация за развитие “Балкан”
Монтана, Агенция за регионално развитие и бизнес център - 2000

Пазарджик, Регионална агенция за икономическо развитие
Разлог, Местна агенция за икономическо развитие

Разград, Център за икономическо развитие
Русе, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия
Силистра, Агенция за икономическо развитие и инвестиции
Смолян, Агенция за регионално развитие
София, Институт за управление на програми и проекти

София, Агенция за икономическо и социално сближаване

София град, Агенция за регионално развитие и околна среда
Търговище, Агенция за регионално развитие

Шумен, Агенция за устойчиво регионално развитие и инвестиции


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина