БАРДА и нейните членове са стартирали дейност с начална подкрепа и техническа помощ от ПРООН, Международната организация на труда, Комисията на Европейския съюз, ГОПА, Германското правителство, Програма ФАР и други.

Български партньори

БАРДА е търсен партньор от страна на министерства, държавни агенции, чуждестранни донори и други публични и частни организации при прилагането и изпълнението на политиката за регионално развитие, подкрепа на бизнеса и преструктурирането на икономиката.

 

 

Международни партньори

Aсоциации на агенции за регионално развитие

EURADA, The European Association of Development Agencies

ADR, The Spanish Association of Agencies of Regional Development


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина