0501 meetingsemmering006

Проектът "EMBRACE" цели проектирането, разработването и прилагането на специфични политики за регионално развитие, инициативи и действия в полза на МСП от селските и изостаналите градски райони, така че да се подобри техният достъп до обществото на познанието и информационното общество. Крайната цел е да се преодолеят съществуващите бариери, с които се сблъскват тези МСП, като се осигурява помощ, съдействие в областта на електронната търговия, консултантски и информационни услуги с добавено стойност, което стимулира тяхната ефекнивност и конкурентоспособност, и допринася за развитие на транснационалното сътрудничество и глобализиране на дейностите.

Прочети още...

ПРОЕКТ № SEE/D/0335/1.1/X
YOUNG INNOVATORS NETWORK FOR SUSTAINABLE IDEAS IN THE AGRO-FOOD SECTOR– NO-BLE Ideas
(МРЕЖА ОТ МЛАДИ НОВАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВИ ИДЕИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ)

no-ble

Проектът е създаден от 13 партньори от Италия, България, Унгария, Румъния, Словения, Сърбия и Албания

Идеята на проекта е да се създаде транснационална мрежа от млади новатори, които да са подкрепени от съответните университети, изследователски
центрове, предприятия и публична администрация.
Мрежата ще работи чрез система от национални представителства, които ще предоставят набор от услуги за развитие на идеите на младите изследователи, и технологичен инструмент, насочен към обмен на знания, потребности и решения за устойчиви иновации в сектора селско стопанство – хранително-вкусова промишленост.
Фестивали за иновации, провеждащи се в района на Югоизточна Европа, ще бъдат домакини на събития за развитие и укрепване на идеи, чрез които, ще бъдат популяризирани младите научни работници в селско стопанство – хранително-вкусова промишленост, като същевременно се постигне обединяване на взаимодействията, създадени в мрежата.
Най-добрите младежки идеи ще получат възможност да бъдат развити в пилотни проекти и да бъдат финансирани, благодарение на участието на предприятия и инвеститори в тези събития, По този начин ще се оптимизира съответствието между търсенето и предлагането на научни изследвания в сектора.

Прочети още...

 

CIDA Project: “Gender Mainstreaming in Social Policy and Programmes” , August 2004 – August 2005. The project is targeted as a support programme for the authorities in Bulgaria and Romania responsible for the design and implementation of social policy and programmes. It aims at improving the capacity among decision-makers at local level in relation to the implementation and monitoring of gender mainstreaming in various social sectors.

Прочети още...

Start Your Business Training , 1998 – 2000, BARDA members in cooperation with the National Employment Agency implemented in their respective regions the UNDP/ILO-supported Start Your Business (SYB) training programme comprising training of trainers and delivery of training courses for unemployed and emerging entrepreneurs as part of their commitment to unemployment reduction. Currently BARDA members are licensed to the deliver the SYB training using the ILO methodology and training materials and continue to deliver the training as part of regional employment initiatives.

“Financial Institutions for the Municipality Development”, (26, 000 USD), 2000 – 2001: study visit to the US on the subject: “Financial institutions for the municipality development”. RDAs directors and members of the Executive Secretariat, along with the ASME team, as well as of representatives of the United Bulgarian Bank and the municipalities, had an opportunity to participate in trainings in the field of financing of the municipality development. An action plan was developed and a survey on the possibilities for effective applying of the American experience in Bulgaria.

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина