Целта на тази покана е:
• постепенно разработване на проекти за сътрудничество с националните организации за насърчаване на търговията, както и укрепване на мрежата на Европейската мрежа на организациите за насърчаване на търговията;
• по-тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и техните организации за насърчаване на търговията в рамките на мисиите за растеж и други дейности за интернационализация на Европейската комисия.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина