isedenet
ISEDE NET
– ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
INNOVATIVE SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT NETWORK

Начало на проекта, 11 март 2009
Край на проекта, 30 септември 2011
http://www.isede-net.com/

Общ бюджет: 2.426.790,00 €

 • Европейски фонд за регионално развитие 2.062.772,00 €
 • Съфинансиране 363.228,00 €

 

ОБЩА ЦЕЛ:

Оказване на подкрепа за развитие на социалното предприемачество

Конкретни цели:

 1. Идентифиране на основните фактори и движещи сили за развитие на социалното предприемачество;
 2. Изграждане на междунационална мрежа от социални предприятия като се мобилизират и им се окаже съдействие за участие в социалната мрежа ISEDE-NET;
 3. Осъществяване на пилотни иновативни дейности – финансови и консултантски услуги в подкрепа на бизнеса, развитие на пазара;
 4. Подкрепа за иновации и създаване на нови социални предприятия;
 5. Създаване на междунационална мрежа от публични и частни парньорски институции, работещи за развитието на сектора;
 6. Предоставяне на възможности за социално включване на групи в неравностойно положение.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Социални предприятия, съществуващи под различна форма в страните от Югоизточна Европа

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 • Организации и институции, работещи за формиране на местни, регионални и национални политики в сферата на социалното предприемачество;
 • Финансови институции;
 • Агенции за развитие и бизнес центрове за подкрепа на МСП;
 • Широката общественост и медиите

 

Партньори по проекта:

Партньори (10%)


Новини по проекта ISEDE NET
Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина