• Оказване на специализирана помощ за разработка на презентационни материали на фирмите; помощ за осъществяване на контакти с външни организации и институции; търсене на пазари за реализация продуктите на дадена фирма.
  • Организиране участието и представянето на фирми в различни изложения
  • Организиране и съорганизиране на международни бизнес конференции
  • Представяне на фирми от различни региони на български и международни изложения.
  • Представяне продукти на фирми на различни изложения
  • Съдействие при реализиране на смесени школи по предприемачество

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина