• Месечни бюлетини, включващи информация за предстоящи събития, консултации, програми за финансиране и др.
  • Организиране срещи на МСП с посланици, представители на държавната администрация, институти и бизнеса от страната и чужбина
  • Предоставяне препоръки на партньорски организации при кандидатстване с проекти за финансиране.
  • Организиране посещения на изложения и търговски панаири, разпространяване на рекламни материали за съответната фирма по време на тези изложения.
  • Предоставяне на информация за предстоящи форуми, статистически данни, консултации и обучения по специализирани теми в областта на малките и средни предприятия, чуждестранните инвестиции, ISO-9000 и др.
  • Организиране на семинари и дискусии по горните теми.
  • Предоставяне информация за обявени конкурси за проекти, финансирани от донорски организации в областта на МСП и НПО.

Информационна система (First Class)

БАРДА разполага със собствена информационна система (First Class), която обслужва цялата мрежа. Чрез нея членовете на БАРДА имат непрекъснат достъп до информация по проблемите на регионалното развитие, контакти с външни организации на местно, регионално, национално и международно ниво, за текущи и предстоящи билатерални и мултилатерални програми за развитие, за предстоящи работни срещи, семинари и т.н. Системата позволява да се дискутират проблеми, свързани с оперативната работа на членовете от мрежата, а също да се осъществява ефективен обмен на информация, необходим в процеса на подпомагане на регионалното развитие и развитието на сектора на МСП в цялата страна.


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина