БАРДА и нейните членове и провеждат и участват в редица изследвания, проучвания и анализи:

  • Разработване на стратегии за икономическо развитие
  • Национални и регионални изследвания на сектора на МСП
  • Маркетинг - проучвания и анализи
  • Бизнес анализи и планиране - разработка на профил на клиента, бизнес-план за стартиране на бизнес, икономически обосновки за теглене на банков кредит и др.
  • Представяне на бизнес предложения
  • Реклами на български и английски език в Интернeт страниците на БАРДА и нейните членове.
  • Разработка на Интернет страници за външни фирми, членове и партньори на мрежата на БАРДА.

Национално проучване на сектора на МСП в България, проведено от БАРДА и регионалните бюра на АМСП, 2001

Капацитет за абсорбиране на нови технологии в МСП, БАРДА и Фондация "ГИС Трансферцентър", 2001

Проучване нивото на развитие на информационните и компютърни технологии в МСП, БАРДА, JNN Консулт, 2002


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина