Мрежата на БАРДА разполага с разнообразни материали за обучение на МСП, структурирани в модули за обучение, разработени за нуждите на новосъздадени и развиващи се МСП.

 • Започнете Вашия бизнес - основен курс за начинаещи предприемачи и безработни. Членовете на БАРДА са лицензирани да провеждат обучението по методология и материали, разработени от Международната организация на труда.
 • Експортен маркетинг - двудневен семинар за МСП от хранително-вкусовата промишленост, разработен в рамките на Българо-канадски проект за обучение по експортен маркетинг.
 • Специализирани програми за обучение - консултирайте се с Вашата Агенция за регионално развитие относно идентифицирането и провеждането на програма за обучение, насочена към специфичните нужди на Вашата дейност.

Материали за обучение, разработени в рамките на проект по Програма ФАР "Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България"

 • Наръчник за управление на Агенция за регионално развитие
 • Разработване на бизнес план
 • Маркетинг и продажби за МСП
 • Финансов анализ на МСП
 • Управление на човешките ресурси за МСП
 • Въведение към Системи за управление на качеството
 • Управление на проекти
 • Финансово управление на НПО
 • Счетоводство за НПО

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина